Dr. Chris­toph Hof­mai­er

Kam­pa­gnen Ma­na­ger

On­line Pu­blis­her

Alarm!

Bis in 10 Jah­ren er­folgt je­der 2.Kauf über das In­ter­net!

We’­ve Got You Co­ve­r­ed

Mes­sen­ger Mar­ke­ting

Push Mar­ke­ting

In­sta­gram

Face­book

Om­nich­an­nel Mar­ke­ting

Kun­den­kom­mu­ni­ka­ti­on per ver­schie­dens­ter Ka­nä­le wie Mes­sen­ger, Whats­App, In­sta­gram…

 

Let’s Get Star­ted

Om­nich­an­nel Mar­ke­ting is co­m­ing!